APK Keuring

Bij een APK controleren we of de auto voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Wij voeren tijdens de APK keuring geen andere werkzaamheden uit en maken dus geen extra kosten. Blijkt uit de APK dat er reparaties noodzakelijk zijn om uw auto aan de keuringseisen te laten voldoen, dan krijgt u altijd vooraf een prijsopgave. Zonder uw toestemming gaan wij niet aan de slag. Zo staat u dus nooit voor vervelende verrassingen achteraf.

APK keuring is beperkt geldig, de APK vervaldatum is voor de meeste auto’s 1 jaar na de keuring, hier gelden echter uitzonderingen op. Auto’s die voor het eerst op de weg gaan, meestal nieuwe auto’s hoeven de eerste 4 jaar niet gekeurd te worden, daarna 1 keer per 2 jaar. De APK vervaldatum is dan dus 2 jaar na keuring. Na 8 jaar sinds ze voor het eerst zijn toegelaten komt de auto in de reguliere regels voor de APK keuring terecht. Nu dient de auto ieder jaar gekeurd te worden. Voor oldtimers gelden andere regels, deze dienen net als auto’s ouder dan 4 jaar en jonger dan 8 jaar, iedere 2 jaar opnieuw gekeurd te worden. Oldtimers van voor 1960 zijn geheel vrijgesteld van de APK. Nieuw op de weg toegelaten auto’s die rijden op LPG (gas) dienen volgens de RDW 3 jaar na de eerste toelating op de weg gekeurd te worden, daarna geldt jaarlijkse APK keuring. Nieuwe voertuigen die zwaarder zijn dan 3500 kilo dienen ieder jaar gekeurd te worden. U ontvangt van de RDW een brief wanneer uw auto opnieuw gekeurd dient te zijn, u heeft in de meeste gevallen dan een maand om uw APK keuring te laten doen.

Een veel gestelde vraag is of de APK vervaldatum verschuift als de auto eerder gekeurd wordt dan de vervaldatum? Dit is niet het geval, wanneer de auto tot twee maanden voor de APK vervaldatum laat keuren wordt de oude datum met 1 of 2 jaar verlengt. Wordt de auto eerder dan 2 maanden voor de vervaldatum gekeurd, bijvoorbeeld bij de aankoop van een tweedehands auto dan krijgt de auto een nieuwe APK vervaldatum.